Exchange Online Plan

คุณสมบัติ Exchange Online Plan Kiosk Exchange Online Plan 1 Exchange Online Plan 2 ให้พื้นที่เก็บอีเมลขนาดใหญ่ 2 GB 50 GB ไม่จำกัด* ให้กล่องจดหมายของไซต์*** √ √ ให้ประสบการณ์ใช้งาน Outlook แบบครบถ้วน พร้อมมุมมองการสนทนาแบบใหม่และ MailTips √ √ √ Outlook Web App (รองรับ Internet Explorer, Firefox, Chrome และ Safari) √ √ √ ใช้งานได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ (ผ่านทาง EAS) √ √ แอปสำหรับ Outlook และ Outlook Web App √…

SSL

SSL (Secure Socket Layer) คือ เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดย Certificates Authority ที่เป็นการรับรองมาตรฐานให้กับเว็บไซต์ต่างๆ การเข้ารหัสข้อมูลผ่าน SSL จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ โดยระบบ SSL จะทำให้การ รับ – ส่งข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลบัตรเครดิต, Password และรหัสผ่านต่างๆ ไม่ถูกเปิดเผยหรือถูกขโมยได้  ทาง ISSP จึงเสนอทางเลือก SSL ที่หลากหลายให้เลือกสรร ทำไมต้องใช้  SSL Certificate เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น การเข้ารหัสข้อมูลผ่าน SSL และ/หรือ TLSเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในความปลอดภัยให้ทั้งเจ้าของเว็บไซต์ และผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งระบบSSL และ/หรือ TLS จะทําให้การรับ-ส่งข้อมูลสําคัญต้องมีการออก Password หรือรหัสผ่านต่างๆ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรเครดิต   เพื่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น จะดีกว่าถ้าเว็บไซต์ของคุณมีเครื่องหมาย Trust Site Seal ของผู้ออกใบรับรอง SSL บนเว็บไซต์ของท่านเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น  …

Domain

Domain name คือ ชื่อของเว็บไซต์ ปกติทุกเว็บไซต์จะต้องมีชื่อเรียก (หรือที่อยู่) ของเว็บเองบนโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งคือ IP Address เป็นชุดตัวเลขทำให้จดจำได้ยาก เพื่อให้เป็นการง่ายต่อการจดจำจึงใช้โดเมนเนมอ้างอิงแทน การจดทะเบียนโดเมนเนม เมื่อต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองจะต้องทำการจดโดเมนเป็นอันดับแรก ชื่อโดเมนที่ดีควรจะจดจำง่าย เพื่อสามารถเปิดเข้าเว็บไซต์เราได้ตลอดเวลา และชื่อโดเมนที่ตั้งขึ้นจะต้องว่างอยู่ หรือไม่ซ้ำกับชื่อโดเมนที่มีอยู่แล้วเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือเล็กก็ได้ รายละเอียดชื่อโดเมนที่สามารถเลือกจดทะเบียนได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.โดเมนเนมสากล ได้แก่ โดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .com, .net, .org, .biz เป็นต้น ซึ่งการจดโดเมนเนมสากล ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ประกอบในการขอจดทะเบียน รายละเอียดคลิก   2.โดเมนเนมไทย (หรือโดเมนเนมของประเทศนั้นๆ สำหรับการใช้งานของประเทศต่างๆ เช่น .uk) ซึ่งการจดโดเมนเนมไทยจะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนเสมอ เช่น หนังสือรับรองบริษัทสำหรับ .co.th เป็นต้น โดเมนเนมของไทยที่มีนามสกุล .th สำหรับไว้ให้เฉพาะคนไทย หรือธุรกิจ หน่วยงาน องค์กรที่จดทะเบียนในไทยเท่านั้น การขอจดทะเบียนโดเมนเนมต่างๆ ต้องใช้เอกสารประกอบ โดยแต่ละนามสกุลใช้เอกสารดังนี้ รายละเอียดคลิก • คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ…

E-commerce

E-commerce

เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่เหมาะสำหรับ เว็บไซต์ที่ขายสินค้าออนไลน์, เว็บไซต์องค์กร, เว็บไซต์บริษัท, เว็บไซต์ชุมชนทั่วไปมีระบบตะกร้าสินค้าเพื่อรองรับ
การขายสินค้าออนไลน์ สามารถบริหารจัดการโดยสามารถนำข้อมูลเข้าออกเองได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย
พร้อมระบบเว็บบอร์ดที่สร้างเพิ่มได้ไม่จำกัด

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • พื้นที่เว็บไซต์ 10 GB
 • อัตราการโอนถ่ายข้อมูล/เดือน 800 GB
 • Email Account (@customer domain name)
 • ระบบบริหารจัดการสินค้า CMS
 • พร้อมระบบจ่ายเงิน Payment Gateway
 • Mobile Friendly
 • ไม่จำกัดจำนวนโดเมนย่อย (Sub Domain)
 • Include Domain Name
 • Customer Support 24×7

ฟีเจอร์หลัก

มาพร้อมแพ็คเกจอีเมล์ประสิทธิภาพสูงให้คุณเลือกระบบอีเมล์ได้ 2 แบบ

 

 

Web Builder

Web Builder

เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร, เว็บไซต์บริษัท, เว็บไซต์ชุมชนทั่วไป, เว็บไซต์ส่วนตัวสามารถบริหารจัดการนำข้อมูล

เข้าออกเองได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้อง มีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย พร้อมระบบเว็บบอร์ดที่สร้างเพิ่มได้ไม่จำกัด

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • พื้นที่เว็บไซต์ 5 GB
 • อัตราการโอนถ่ายข้อมูล/เดือน 400 GB
 • Email Account (@customer domain name)
 • ระบบบริหารจัดการสินค้า CMS
 • Mobile Friendly
 • ไม่จำกัดจำนวนโดเมนย่อย (Sub Domain)
 • Include Domain Name
 • Customer Support 24×7
 

 

ฟีเจอร์หลัก

มาพร้อมแพ็คเกจอีเมล์ประสิทธิภาพสูงให้คุณเลือกระบบอีเมล์ได้ 2 แบบ

 

 

Domain Thai

โดเมนเนมไทย .co.th ธุรกิจ.ไทยสำหรับนิติบุคคลทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจหรือผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ ตัวอย่างหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัดมหาชน [ Thai ] [ English ] ตัวอย่าง ใบ ภ.พ.01 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) [ Thai ] [ English ] ตัวอย่าง ใบ ภ.พ.09 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น) [ Thai ] [ English ] ตัวอย่าง ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) [ Thai ] ตัวอย่าง หนังสือบริคณห์สนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) [ Thai ] ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ [ Thai ] [ English ] ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า [ Thai ] [ English ] ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม [ Thai…