MPLS

เครือข่ายส่วนตัวเสมือนที่มีการรับรองคุณภาพในการให้บริการ (Quality of Service) สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัยในการรับ-ส่งผ่านเครือข่ายสาธารณะได้ โดยเทคโนโลยีนี้ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลขององค์กรได้จากทุกที่ทุกเวลา MPLS (Multiprotocol Label Switching) จึงเป็นการรับ-ส่งข้อมูลบนระบบเครือข่าย IP Protocol ที่เชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่ไปยังสาขา หรือระหว่างสาขาด้วยกันเอง ด้วยเทคโนโลยี MPLS ที่มีความเร็วสูง เพิ่มศักยภาพทางการสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพเทียบเท่าสายวงจรเช่า แบบ Leased Line มีความเร็วตั้งแต่ 64 K ขึ้นไป เหมาะกับองค์กรที่ต้องการเสถียรภาพในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติของบริการ

 • เสถียรภาพ และความปลอดภัยสูงในการรับ-ส่งข้อมูล
 • มีทั้งแบบ MPLS point to point (VLL) เชื่อมต่อระหว่างสาขา และ MPLS point to multipoint (VPN) เชื่อมต่อหลายๆ สาขา
 • การออกแบบและฐานโครงสร้างที่เรียบง่าย ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา
 • มีความมั่นคงปลอดภัยเช่นเดียวกับ Leased Line / Frame Relay และ ATM
 • รองรับความเร็วช่องสัญญาณ (Bandwidth) สูงสุดถึง 10 Gbps เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะ
 • รองรับ Application ต่างๆ เช่น VOIP, Multicast และ VDO Conference เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
 • มีความยืดหยุ่นสูงในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อ และวิธีการหาเส้นทาง
 • SMS Alert ระบบแจ้งเตือนสถานะการใช้งานของลิงค์อินเตอร์เน็ตผ่าน SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ

โครงสร้างบริการ

ตารางเปรียบเทียบบริการ MPLS กับ Leased Line

คุณสมบัติ

MPLS

Leased Line

ความเร็วของข้อมูล สูงสุดถึง 1 Gbps สูงสุดถึง 2 Gbps
Bandwidth Full Full
IP Address Fixed IP Fixed IP
ความเสถียร สูง สูง
ความเชื่อมต่อ 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง
ปริมาณการแชร์ใช้งานในองค์กร มาก มาก
ความเร็วในการใช้งาน Domestic/Inter กำหนดได้ กำหนดได้
Quality of Services(QoS) Yes Yes
ลักษณะองค์กร องค์กรทั่วไป-ใหญ่ องค์กรทั่วไป
ราคา ถูก แพง

ระบบที่ผู้ใช้บริการต้องมี

 • ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค หรือ LAN ภายในองค์กรที่ต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ต

กลุ่มลูกค้า

 • ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดใหญ่
 • ธุรกิจที่มีลักษณะกระจายในพื้นที่ต่างๆ
 • โรงพยาบาล โรงเรียน
 • หอพัก คอนโดมีเนียม โรงแรม รีสอร์ท