ISSP Internet Data Center Standard

บริการ Internet Data Center Standard อาคาร กสท บางรัก ที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล ช่วยลดภาระในการลงทุนด้านพื้นที่ และบุคลากรที่ผู้ใช้บริการสามารถไว้วางใจได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ และโครงสร้างพื้นฐานอันทันสมัย เช่น ระบบปรับอุณหภูมิ ระบบสำรองไฟ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมผู้ดูแลตรวจสอบระบบตลอด 24 ชั่วโมง

 

Remark:

  • Not include Switch
  • This price not include VAT