Microsoft Azure

เป็นคลาวด์แพลตฟอร์มที่เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นสูงเพึอทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการสร้าง ติดตั้งรวมถืงจัดการโซลูซันที่ใช้งานบนคลาวด์รองรับการใช้งานในรูปแบบ IaaS (Infrastructure as a Service) และ PaaS (Platform as a Service) นั่นคึอท่านสามารถเช่าใช้บริการโดยให้ Microsoft ช่วยดูแลและจัดการด้านฮาร์แวร์ซอฟต์แวร์ และระบบเครึอข่าย

“มากกว่า 90 บริการเพื่องานของท่าน”
บริการของ Azure มีให้เลือกใช้งานมากมายแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานทั้งด้านแอปพลิเคชัน การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถผสานการใช้งานแอปพลิเคชันคลาวด์แบบสาธารณะ เข้ากับสภาพแวดล้อมด้านไอทีเดิมขององค์กรได้ บริการต่างๆ บน Microsoft Azure สามารณเลือกใช้ ได้แก่

  • การให้บริการ App การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานบน Azure ทำได้โดยใช้กาษาที่หลากหลายผ่านชุดเครื่องมือ และ เฟรมเวิร์กต่างๆ ภาษาต่างที่รองรับ เช่น Java , PHP , . NET
  • การใหับริการ Compute เพื่อการลร้างเครื่องเวอร์ชวล (Virtual Machine) เพื่อติดตั้งบนระบบปฏิบัติการพร้อมด้วยระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย
  • การใหับริการ Storage เพื่อการทำสำรองข้อมูล
  • การให้บริการ Network เพื่อการเชื่อมต่อระบบคลาวด์ก้บการโฮสต์และการใช้ติดตั้งในองค์กร

บริการบน Azure …” ลูกค้าสามารถเลีอกชื้อบริการและสามารถทดสอบการใช้งานบริการที่สนใจ ได้ก่อนตัดสินใจซื้อโดยมี 3 บริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจ ดังนี้


1.Virtual Machine (เครื่องเวอร์ชวล)
ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเครื่องเวอร์ชวลบนระบบคลาวด์
• ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลและบำรุงรักษา
• เพิ่ม/ลดขนาดหรือสเปคได้ตามความต้องการการใช้งาน
• เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีมาพร้อมกับระบบปฏิบัตรการที่หลากหลาย
• สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกเวลา
• มั่นใจกับความปลอดภัย และ SLA 99.95%

 


2.Storage (พื้นที่จัดเก็บข้อมูล)
ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยการจัดเก็บข้อมมูลบนระบบคลาวด์
• ประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดและมีความหยืดหยุ่น
• ลดภาระการจัดเก็บงานไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ
• ซื้อพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเมื่อมีความจำเป็นที่เพิ่มขึ้น
• ย้ายข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและสำรองข้อมูลไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

 


3.Website (เว็บไซต์)
ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเว็บไซต์
• รองรับภาษา .NET , PHP , Java , Phython , Ruby , iOS, Android , Windows
• รองรับการปรับแต่งและการตั้งค่าชื่อโดเมน
• มาพร้อมกับ FTP , Git , TFS และ Web Deploy ที่มีให้อยู่แล้ว
• Load balance ได้สูงสุด 500 เว็บไซต์

 


ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Microsoft Azure นั้นคำนวณได้จากการใช้บริการต่างๆ (เช่น ระบบฐานข้อมูล การประมวลผล พื้นที่เก็บข้อมูล ฯลฯ)ทั้งนี้รูปแบบการคิดราคาจะเป็นการคำนวฯราคาตามการใช้งานจริง หมายถึง การจ่ายเฉพาะทรัพยากรระบบที่ใช้งานไปเท่านั้น

สามารถขอทดลองใช้ Microsoft Azure ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครขอทดลองใช้บิรการได้ฟรี 1 เดือน พร้อมมูลค่าจองบริการ 200 ดอลลาร์ โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://azure.microsoft.com/en-us/

 

พบความคุ้มค่าบน Microsoft Azure

“ข้อมูลจาก IDC พบว่า” ในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลนั้นไม่ใช่แค่เพียงตั้งงบค่าใช๊จ่าย ด้านฮาร์ดเเวร์เเละซอฟด์แวร์เท่านัน เเต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เเฝงอยู เช่น ค่าบริหารจัดการระบบ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าลูเเลรักษาระบบที่ซ่อนอยู่ เป็นต้น

 

“ข้อแนะนำเมื่อถึงเวลาคลาวด์”

  • เมื่อต้องการเครื่องเวอร์ชวลที่ยืดหยุ่น
  • เมื่อต้องการสถานที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล
  • เมื่อต้องการเครื่องสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน ทำเว็บไซต์
  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการบริหารองค์กรให้ทันสมัย
  • จัดทำไซต์สำรองเพื่อทำ BCP

 

รูปเเบบศูนย์ข้อมูลที่ลูกค้าเลือกได้
ในปัจจุบันนี้ท่านสามารถเลีอกรูปเเบบศูนย์ข้อมูลใด้ตามความเหมาะสม แต่ก่อนตัดสินใจ อยากให้ลองเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดในแต่ละรูปแบบของศูนย์ข้อมูลดังต่อไปนี้


1.On Premise (ติดตั้งภายในองค์กร)
• ความยุ่งยากในการจัดเก็บ
• การดูแล การเพิ่มสเปค CPU หรือ RAM

 


2.Virtual Machine(เครื่องเวอร์ชวล)
• การดูแลง่ายขึ้น
• การเพิ่มสเปคเครื่องยังคงยุ่งยาก

 


3.Cloud (คลาวดํ)
• ไม่ต้องดูแลรักษาเอง
• เพิ่มสเปคเครื่องได้ตามต้องการ
• เข้าถึงระบบได้ทุกที่และทุกเวลา
• ไม่ต้องซื้อ Software license

 


“ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่าย”
หากทานตัองการซื้อเซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่อง มีสเปคดังนี้ : 2 Corer/1.6 GHx CPU/3.5 GB RAM/ 490 GB เรามาดูกันว่าระหว่างการซื้อแเบบที่ 1 : ติดตั้งภายในองค์กร กับ เเบบที่ 3: ระบบคลาวด์แบบใดจะช่วยให้ท่านประหยัดได้มากกว่ากัน


On Premise (ติดตั้งภายในองคกร)
มีค่าใช้จ่ายประมาณการดังนี้
ราคาเครื่อง = ?
ราคา software = ?
ราคา CALs
• เสียเงินเพิ่มเมื่อต้องการเปลี่ยนเวอร์ชัน

 


Cloud(ระบบคลาวด์)

 


Pay only for what you use (จ่ายเฉพาะเมื่อมีการใช้งาน) ค่าใช้จ่ายแบบคลาวด์ จะจ่ายต่อเมื่อมรการใช้งานทำให้ประหยัดได้มากกว่า 50%
ฟรี Software license และ CALs เพราะคิดรวมจากการเช่าใช้
• สามารถอัพเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ได้เสมอ

 

เเหล่งข้อมูลเว็บไซต์ Azure : https://azure.microsoft.com