คุณสมบัติ

Exchange Online Plan

Kiosk

Exchange Online Plan 1

Exchange Online Plan 2

ให้พื้นที่เก็บอีเมลขนาดใหญ่ 2 GB 50 GB ไม่จำกัด*
ให้กล่องจดหมายของไซต์***
ให้ประสบการณ์ใช้งาน Outlook แบบครบถ้วน พร้อมมุมมองการสนทนาแบบใหม่และ MailTips
Outlook Web App (รองรับ Internet Explorer, Firefox, Chrome และ Safari)
ใช้งานได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ (ผ่านทาง EAS)
แอปสำหรับ Outlook และ Outlook Web App
การรักษาความปลอดภัย กล่องจดหมายทั้งหมดจะได้รับการปกป้องด้วยการป้องกันมัลแวร์และสแปมชั้นหนึ่งผ่านทาง Exchange Online Protection
รับและส่งข้อความเสียงได้ (โดยใช้ Exchange Unified Messaging)
มี In-Place Archive**
ค้นหาได้แบบ Multi-mailbox
มี In-Place Hold
มี Data Loss Prevention (DLP)**
มี eDiscovery Center****