แพลตฟอร์ม HCI ของ Sangfor ประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก 3 ประการ คือ

1. aSV: ระบบบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์แบบเสมือน (Server Virtualization) มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

 • ระบบปฏิบัติ Hypervisor สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรของแต่ละ Virtual Machine
 • รองรับการทำ High Availability ในกรณีที่ Physical Server เครื่องหนึ่งมีปัญหา สามารถกระจาย Virtual Machine บนเครื่องของตนไปยังเครื่องอื่นๆ ได้ทันที เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • เทคโนโลยี Dynamic Resource Scheduling ช่วยให้เมื่อ Virtual Machine ใช้ CPU/RAM เกินขอบเขตที่กำหนด Virtual Machine จะถูกย้ายไปทำงานบน Physical Server เครื่องอื่นที่มี CPU/RAM เพียงพอที่จะให้บริการ เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • รองรับการทำ Incremental Backup และ Snapshot Backup โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ เพิ่มเติม

2. aNET: ระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบเสมือน (Network Virtualization) มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

 • Visualized DC ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานง่ายในรูปแบบของ drag-and-draw ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็น Network Diagram ของการเชื่อมต่อได้ทันที พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่วิ่งผ่านแบบ real-time
 • aSwitch ทำหน้าที่เป็น Distributed Virtual Switch รองรับเทคโนโลยี Overlay สามารถแบ่ง VLAN ได้สูงสุดถึง 16 ล้าน VLANS
 • aRouter ทำหน้าที่เป็น Distributed Virtual Router สำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก Data Center
 • aFW ทำหน้าที่เป็น Distributed Virtual Firewall หรือ Micro-segmentation Firewall สำหรับแต่ละ Virtual Machine เพื่อควบคุมและกรองทราฟฟิกที่วิ่งเข้าออก
 • NFV ให้บริการฟังก์ชันระบบเครือข่ายต่างๆ เช่น NGFW เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในระดับแอพพลิเคชัน

3. aSAN: ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Virtualization) มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

 • ถูกออกแบบมาในรูปของ Distributed Storage Architecture
 • สามารถขยายหน่วยจัดเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 64 Nodes และจะเพิ่มมากกว่านี้ในอนาคต
 • รองรับการทำ Load Balance เพื่อกระจายการจัดเก็บข้อมูลไปยัง Physical Storage เท่าๆ กัน
 •  จัดเก็บและทำสำเนาข้อมูล 2 – 3 ชุดเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
 • เทคโนโลยี Hybrid Disks โดยใช้ SSD ในการทำ Caching และจัดเก็บข้อมูลลงบน HDD เพื่อเพิ่ม IOPS และลด Latency
 • เทคโนโลยี Hot Spare สำหรับย้ายข้อมูลใน HDD ที่มีปัญหา ไปเก็บไว้ใน HDD สำรองก่อนทำการเปลี่ยนไปใช้ HDD ใหม่แบบ Hot-swap
 • เทคโนโลยี I/O Locality ช่วยให้ aSAN ทราบว่าข้อมูลของ Virtual Machine ถูกเก็บอยู่ใน Physical Storage ใด และรัน Virtual Machine บน Physical Server นั้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น และลด Bandwidth ที่เกิดขึ้นในระบบ

นอกจากนี้ Sangfor HCI ยังมีระบบมอนิเตอร์ที่ทรงพลัง โดยสามารถแสดงเส้นทางการไหลของทราฟฟิกและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ในรูปของกราฟิกสวยงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบปัญหาและหาสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

เหนือกว่าคู่แข่งด้วย Network Functions Virtualization

Network Functions Virtualization (NFV) เป็นระบบสำหรับให้บริการฟังก์ชันเครือข่ายแบบเสมือนบน aNET ของ Sangfor HCI ซึ่งพร้อมให้บริการ vAF ซึ่งเป็นฟังก์ชัน NGFW ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับอุปกรณ์ NGFW ระดับ Enterprise-class ของ Sangfor โดยรองรับการควบคุมและกรองทราฟฟิกได้ถึงระดับแอพพลิเคชัน และมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยมากมาย ได้แก่ IPS, Anti-malware, URL Filtering, Data Loss Prevention, Advanced Threat Protection, Web Application Firewall และอื่นๆ เพื่อช่วยให้แพลตฟอร์ม HCI มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในอนาคต Sangfor จะเพิ่มฟังก์ชัน SSL VPN, Load Balancer และ Wan Optimization เข้าไปเพื่อให้ HCI กลายเป็น Software-defined Data Center ที่สมบูรณ์แบบ

พร้อมให้บริการ Data Center ทุกระดับ

Sangfor พร้อมให้บริการโซลูชัน HCI ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ โดยเริ่มต้นที่ Physical Servers 2 เครื่องทำ Clustering กัน และสามารถตั้งค่าให้แอพพลิเคชันพร้อมใช้งานได้ภายใน 30 นาทีเท่านั้น สามารถดูคุณสมบัติของ Sangfor HCI ได้จากรูปด้านล่าง

หมายเหตุ aBOS คือ HCI ที่ติดตั้งฟังก์ชัน NFV มาให้พร้อมใช้บริการทันที เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็กหรือ ROBO

นอกจากนี้ Sangfor HCI ยังรองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ 3rd Party รวมถึงมีเครื่องมือสนับสนุนการย้ายข้อมูลจาก Physical Servers หรือ Virtual Machine เช่น VMware, XenServer, Hyper-V และ KVM มายัง Sangfor HCI สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์ม HCI อีกด้วย

เปิดตัวโซลูชัน Virtual Desktop Infrastructure แบบครบวงจร

ล่าสุด Sangfor ได้เปิดตัวโซลูชันใหม่ล่าสุดเพื่อต่อยอดการใช้ HCI คือ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ซึ่งเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนไปใช้ระบบ Cloud ขององค์กรอย่างแท้จริง ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลและแอพพลิเคชันทั้งหมดแบบรวมศูนย์ผ่านระบบ Cloud ในขณะที่ไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องข้อมูลสำคัญจะรั่วไหลออกจากองค์กร หรือปัญหาด้านการนำอุปกรณ์พกพาเข้ามาใช้เพื่อเข้าถึงแอพพลิเคชันสำคัญขององค์กร ที่สำคัญคือช่วยลดค่าใช้จ่าย CapEx และ OpEx ในการจัดซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คได้อีกด้วย

Sangfor VDI มีจุดเด่นคือการให้บริการโซลูชันแบบครบวงจร กล่าวคือ ให้บริการตั้งแต่แพลตฟอร์ม HCI, Server/Storage Virtualization, Virtual Desktop, Center, Thin Client, Mobile Application ไปจนถึงระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่สำคัญคือสามารถบริหารจัดการระบบ VDI ทั้งหมดได้ผ่านหน้าจอเดียว ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโซลูชันใดๆ จาก 3rd Party