Office 365 คือ บริการต่าง ๆ บน ระบบ Cloud ที่รวมชุด Office 2016 และบริการอื่นๆ อาทิ อีเมล การประชุมออนไลน์ และพื้นที่เก็บไฟล์และแชร์ไฟล์

SharePoint Online (Plan 1)

SharePoint Online แชร์และจัดการเนื้อหา ความรู้ รวมถึงแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว…

รายละเอียดเพิ่มเติม

Project Online Essentials

Project Online Essentials มีความสามารถที่จำเป็นสำหรับสมาชิกในทีมเพื่อจัดการงาน ส่งแผ่นเวลา และทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะ…

รายละเอียดเพิ่มเติม