บริการเช่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนพร้อม Operating System, บริการสำรองข้อมูล, สำรองระบบ
สามารถปรับเปลี่ยนอัพเกรดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่าย พร้อมดูแล 24 ชม.

Project Online Essentials

Project Online Essentials มีความสามารถที่จำเป็นสำหรับสมาชิกในทีมเพื่อจัดการงาน ส่งแผ่นเวลา และทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะ…

รายละเอียดเพิ่มเติม

SharePoint Online (Plan 1)

SharePoint Online แชร์และจัดการเนื้อหา ความรู้ รวมถึงแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว…

รายละเอียดเพิ่มเติม

Exchange Online Kiosk

Exchange Online Kiosk พนักงานทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งรวมไปถึงพนักงานที่ไม่ได้ทำงานแบบนั่งโต๊ะหรือประจำสำนักงาน เช่น…

รายละเอียดเพิ่มเติม