Cloud PBX and Unified Communications & Collaboration on cloud

ระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กร (Voice) และ Unified Communications (UC) ระบบการติดต่อสื่อสาร Online หลากหลายรูปแบบ

Uniquity For Business

ประกอบด้วย ระบบโทรศัพท์ (Phone), การสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่โทรศัพท์ การสื่อสารในรูปแบบกลุ่ม และการส่งข้อมูลระหว่างกัน (Collaborate) ทั้งหมด รวมเป็น Solution เดียว เพื่อตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับการสื่อสารในองค์กร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

Uniquity เหมาะกับ

องค์กรตั้งแต่ระดับ SMB จนถึง Enterprise ที่มีหลายสาขา มีความต้องการขยายระบบการติดต่อกันภายในองค์กรเพื่อลดต้นทุนในเรื่องค่าโทรศัพท์หากันระหว่างสาขา หรือกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องเดินทางบ่อย ทำงานนอกสถานที่ และต้องการเพิ่มความสะดวกในการติดต่อระหว่างกัน นอกเหนือจากระบบโทรศัพท์ยังต้องการให้มีระบบ Video Conference ผ่าน Web หรือ Application ต่างๆ บนมือถือหรือกลุ่มองค์กรที่ต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารสำหรับลูกค้า เพื่อขยายตลาดในด้านบริการให้มากขึ้น ด้วยการนำ Unified Communications & Collaboration เข้ามาใช้เสริมไปกับระบบโทรศัพท์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของบริการ

รองรับ Smart Devices สามารถใช้งาน Smart Devices เช่น iPhone หรือ Android Phone มาเป็นหมายเลขภายในขององค์กรได้โดยเชื่อมต่อผ่านทาง Wifi หรือทางเครือข่าย 3G/4G

 


รองรับ Fax Services รองรับทั้ง Fax to mail ที่สามารถรับ-ส่ง Fax ในรูปแบบไฟล์ pdf แนบเข้าสู่อีเมล์ และรองรับ Fax to print ที่สามารถสั่งพิมพ์แฟกซ์ทั้งหมด ไปยัง Printer ส่วนกลางได้โดยอัตโนมัติ

 


รองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบ IP ได้ สามารถใช้งานเป็นโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายภายใน(LAN) ที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์เพิ่มเติม และเลขหมายโทรศัพท์ที่กำหนดจะเป็นเลขหมายประจำตัวของผู้ใช้งานแต่ละราย

 


มีความเสถียรเมื่อโทรผ่าน Internet มั่นใจในความเสถียรด้วย Celix Router และตรวจสอบทุกสายที่โทรเข้ามาทุกช่องทาง โดยเฉพาะ SIP Trunk และการโทรผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อป้องกันการโจมตีผ่านระบบ IP-PBX

 


กำหนดนโยบายการโทร สามารถกำหนดนโยบายการโทรได้ เช่น การกำหนดหมายเลขที่ห้ามโทรหรือการห้ามโทรไปต่างประเทศ

 


รายงานการโทร บันทึกการโทรของพนักงาน พร้อมทั้งค้นหาข้อมูลได้ภายหลัง ผ่านทางหน้า Web Management และสามารถนำบันทึกการโทร Export to Excel

 


ระบบตอบรับอัตโนมัติ รองรับระบบ IVR (Interactive Voice Response) เพื่อโต้ตอบกับสายที่โทรเข้ามาผ่านการกดปุ่มโทรศัพท์

 


ระบบโอนสายอัตโนมัติ มีระบบการโอนสายอัตโนมัติ (Call Forward)ได้ผ่าน IP Phone

 


ระบบ Call Statistics รองรับระบบ Call Statistics ไม่ว่าจะเป็นสาย Incoming หรือ Outgoing

 


ระบบ Conference Call รองรับการประชุมสาย (Conference Call) และสามารถกำหนด PIN Code ได้เพื่อความปลอดภัยในการประชุม

 


Video Collaboration รองรับระบบการประชุม แบบเห็นหน้า สามารถ Share presence และทำ screen sharing ได้

 


ระบบ PC Integration รองรับระบบ PC Integration ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Outlook plugin, CTI ในเรื่องของ Outlook contact, API ในเรื่องของ Salesforce and CRM และ Click To Dial

 


 

 

Uniquity Key Benefit


Save Cost ลดค่าโทรภายในประเทศ ลดค่าโทรระหว่างประเทศ ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการโทรระหว่างสาขา

 


Enterprise Feature ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการทำงานในระดับ Enterprise
• Unified Communications & Collaboration • Mobility with existing DDI
• Digitalization • IPBX and Over-The-top

 


Easy to expand สามารถเพิ่มหมายเลขภายในทั้งภายในสาขาเดียวกัน หรือเพิ่มสาขา โดยใช้เบอร์ติดต่อ สามารถทำได้สะดวกตามความต้องการใช้งาน ไม่ต้องกังวลเรื่อง Hardware Model ที่ไม่รองรับ และไม่ต้องลงทุนเผื่อไว้ล่วงหน้าเพิ่ม เมื่อต้องการใช้งานเท่านั้น

 


Open Standard and Mobile support ไม่ผูกขาดกับยี่ห้ออุปกรณ์โทรศัพท์ ใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลาย เพิ่มความสะดวกด้วยการใช้งานกับ Smart phone ที่มีอยู่ได้

 


Call Manager Power ระบบ Call manager เป็นลักษณะของ Server Base ซึ่งผ่านการ Certified และ Redundant ในตัว ทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรในการใช้งานระบบและด้วยการใช้งานผ่าน Call manager ซึ่งเป็นระบบ centralized ช่วยลดปัญหาเรื่อง Single point of failure ได้อีกด้วย

 


High Availability ด้วยระบบ Cloud ของ ISSP มีการทำ HA แบบเต็มระบบ Automatically โดยจะมี down time ของระบบสูงสุดไม่เกิน 90 วินาที เพื่อให้ระบบโทรศัพท์กลับมาทำงานได้เหมือนเดิม

 


24×7 Manage and Monitoring ISSP มีผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบต่างๆ ให้ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องการบริหารจัดการระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นตลอด 24 ชม.

 


 

 

Uniquity For Business Package :

Uniquity Silver business telephone service (Cloud PBX feature) ระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กร (Business Telephony) รองรับสายภายใน(Extension number) สามารถใช้เบอร์ Fix line CO หรือ E1 เช่น เบอร์ 02 เพื่อรับสายเข้าหรือโทรออก
Uniquity Gold advance business telephone service including Cloud PBX + mobile, computing and Information System integration ระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กร (Business Telephony) และสามารถใช้เบอร์ภายในจากนอกสถานที่ได้ แม้อยู่ต่างประเทศสามารถติดต่อได้ด้วยเบอร์ในประเทศ เสมือนอยู่ Office local เพิ่มเติมในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบอื่นๆ เช่น API สำหรับ Salesforce และ CRM เป็นต้น
Uniquity Platinum advance business telephone service and collaboration service (voice, FMC, video conference, instant messaging, presence, data and screen sharing) ระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กร (Business Telephony) ใน UFB Gold package บวกกับ collaboration service เพิ่มเติมเข้าไป ประกอบด้วย voice, FMC, video conference, instant messaging, presence, data และ screen sharing
Uniquity Hybrid collaborative over the top collaboration service for existing PBX telephony service สำหรับองค์กรที่มีระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กร (Cloud PBX/SIP Phone) อยู่แล้ว และต้องการมี collaboration service ใช้งานเพิ่มเติมเข้าไป ประกอบด้วย video conference, instant messaging, presence, data และ screen sharing
Uniquity For Business key services
Unified Communications & Collaboration
  • Cloud PBX voice and video business telephony
  • HD voice-video Conferencing
  • Voice messaging
  • Instant messaging
  • Presence File and screen sharing
Mobility and nomadism with existing DDI
  • Mobile application
  • Fixed-Mobile convergence
Digitalization
  • Digital business group
  • Integrate external Web applications Export UCC features to external applications
IPBX and Over-The-Top
  • PBX Trunking Hybrid Collaborative

Solution Recommended

Solution 1 : Uniquity – Platinum Package องค์กรตั้งแต่ SMB ขึ้นไปจนถึงระดับ Enterprise ที่มีสาขา และต้องการขยายระบบ เพื่อลดต้นทุนค่าโทรศัพท์หากันระหว่างสาขา ต้องการความสะดวกในการติดต่อ นอกเหนือจากระบบโทรศัพท์ยังต้องการให้ video conference ผ่าน Web หรือ Application ต่างๆ บนมือถือได้ด้วยในการลงทุนครั้งเดียว  
สิ่งที่ลูกค้าได้รับ
1.Uniquity For Business full function
2. Symtem และ license สำหรับใช้งาน
3. บริการดูแลระบบจาก ISSP helpdesk 24/7
Solution 2 : Uniquity – Hybrid collaborative สำหรับองค์กรที่มี Cloud PBX / SIP Phone อยู่แล้วองค์กรที่วางแผนลดต้นทุนในการเดินทางระหว่างสาขาเพื่อประชุมปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรให้ทันสมัยมากขึ้นโดยการใช้ video conference ร่วมด้วย หรือกลุ่มองค์กรที่ต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารสำหรับลูกค้าเพื่อขยายตลาดในด้านบริการให้มากขึ้นด้วยการนำ Unified Communications & Collaboration เข้ามาใช้

 

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ
1. Uniquity For Business ในส่วนของ collaboration service ประกอบด้วย video conference, instant messaging, presence, data และ screen sharing
2. บริการดูแลระบบจาก ISSP helpdesk 24/7

 

IP Phone และ IP Conference Phone ที่มีให้เลือกใช้งานได้หลายแบบ, หลายฟังก์ชั่น และหลากหลายยี่ห้อชั้นนำ

เปรียบเทียบการลงทุน