SAP Business One

SAP Business One  ( SAP B1 )   โปรแกรมธุรกิจระดับมาตรฐานสากล สำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าต่อการลงทุน ไม่ต้องลงทุนระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์เอง ระยะเวลาการติดตั้งใช้งานสั้น ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับรองรับการทำงานผ่าน Mobile ได้ ช่วยให้สะดวกและเหมาะกับเทรนด์ธุรกิจในปัจจุบัน   Our services included : Annual MA (ค่าบำรุงรักษาประจำปี) Support for Software & Systems Online Monitoring SAP Data Copy (เมื่อครบสัญญา)