Cloud Conference

Cloud Conference บริการ b.conference ระบบประชุมออนไลน์ ผ่าน Web Browser (Web Conference) ประสิทธิภาพสูง และใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องอาศัยการอบรมหรือด้านเทคนิคมาก ประหยัด เวลา และค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่อง Server และ Data Center ลดภาระ ในการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับการอบรมหรือ ประกาศต่างๆ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับฟัง พูดโต้ตอบได้ โดยใช้ Web Browser (Web Conference) ด้วยราคาที่ไม่สูง และได้รับการออกแบบมาใช้งานง่าย สามารถติดตั้งได้บนเครือข่ายส่วนตัว ทำให้สามารถประชุมได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ไม่ต้องลง Software ที่เครื่องผู้ใช้ ไม่ต้องอาศัยด้านเทคนิคในการใช้งาน หรือดูแลอุปกรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงภาพวิดีโอ และเสียงได้พร้อมๆกัน ใช้ระบบนำเสนอเอกสารในขณะประชุมได้ (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2-8 ท่าน) เหมาะสำหรับการอบรม หรือการประกาศ ที่เน้นการนำเสนอเอกสารและมีผู้นำเสนอ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับฟัง พูดตอบโต้ หรือชักถามได้ ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย…

Backup & Disaster Recovery

Backup & Disaster Recovery Cloud Data Protection เก็บ และ กู้คืนข้อมูล ได้อย่างปลอดภัย ลดระยะเวลาในการทำงานซ้ำๆ ของผู้ดูแลระบบออกไป ป้องกันข้อมูลสูญหาย, ป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูล ลดการสูญเสียรายได้ หรือความเสียหายทางธุรกิจอื่นๆ สามารถเรียกคืนข้อมูลได้ตามเวลาที่ต้องการ เริ่มต้นจากขนาดที่เหมาะสมและขยายตามการเติบโตในอนาคต ลดงบลงทุน สำหรับเซิร์ฟเวอร์ (Server) , พื้นที่จัดเก็บข้อมูล b●back&re UDP Package บริการสำรอง และกู้คืนข้อมูลแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยี Cloud เหมาะกับ Server ที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก และต้องการเรียกคืนข้อมูลบ่อยครั้ง หรือต้องการความรวดเร็วในการเรียกคืนข้อมูล อีกทั้งยังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเรียกคืนข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น มีปริมาณ bandwidth ที่ไม่เพียงพอกับข้อมูล สัญญาใช้บริการอย่างน้อย 12 เดือน UDP [Unifined Data Protection] Full system ,SQL Server ,Oracle , Microsoft Exchange, File…

SAP Business One for SMEs

SAP Business One หรือ SAP B1 เป็นซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SAP ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP ที่มีชื่อเสียงระดับโลกสำหรับองค์กรทุกขนาดมานานกว่า 45 ปี สำหรับซอฟต์แวร์ SAP B1 นี้ มีองค์กรและบริษัทให้ความไว้วางใจใช้งานมากกว่า 50,000 บริษัททั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่า SAP B1 เป็นระบบที่มีความเป็นมาตรฐานสากล ทั้งในด้านระบบการทำงาน (Processes) และการบันทึกบัญชี (Accounting) SAP B1 เป็นระบบที่ช่วยจัดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรเข้าด้วยกัน และฟังก์ชั่นใช้งานง่าย และสามารถช่วยรองรับการเติบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ SAP B1 ยังช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้เร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการวางแผนได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ SAP B1 ยังสามารถติดตั้งและเริ่มใช้งานได้ในเวลาที่สั้น ราคาไม่แพง ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้านไว้ในองค์กรหลายท่านเพื่อดูแลระบบและบริษัท ISSP สามารถพัฒนาได้ทั้ง…

ISSP SAP B1 Standard FIN Pack

SAP Business One หรือ SAP B1 เป็นซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ถูกพัฒนาโดย SAP ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกด้านซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบภายในองค์กรมานานกว่า 45 ปี สำหรับซอฟต์แวร์ SAP B1 นี้มีองค์กรและบริษัทให้ความไว้วางใจ ใช้งานมากกว่า 50,000 บริษัททั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่า SAP B1 เป็นระบบที่มีความเป็นมาตรฐานสากล ทั้งในด้านระบบการทำงาน (Processes) การบันทึกบัญชี (Accounting) แบบโปร่งใสและในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ SAP B1 เป็นระบบที่ช่วยจัดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร เข้าด้วยกัน มีฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายและช่วยรองรับการเติบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ SAP B1 ยังช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆในองค์กร เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการวางแผนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ SAP B1 ยังสามารถติดตั้งและเริ่มใช้งานได้ในเวลาที่สั้น ราคาไม่แพง ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้านเพื่อดูแลระบบ และบริษัท ISSP สามารถพัฒนาได้ทั้ง Public…

Microsoft Azure

Microsoft Azure เป็นคลาวด์แพลตฟอร์มที่เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นสูงเพึอทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการสร้าง ติดตั้งรวมถืงจัดการโซลูซันที่ใช้งานบนคลาวด์รองรับการใช้งานในรูปแบบ IaaS (Infrastructure as a Service) และ PaaS (Platform as a Service) นั่นคึอท่านสามารถเช่าใช้บริการโดยให้ Microsoft ช่วยดูแลและจัดการด้านฮาร์แวร์ซอฟต์แวร์ และระบบเครึอข่าย “มากกว่า 90 บริการเพื่องานของท่าน” บริการของ Azure มีให้เลือกใช้งานมากมายแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานทั้งด้านแอปพลิเคชัน การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถผสานการใช้งานแอปพลิเคชันคลาวด์แบบสาธารณะ เข้ากับสภาพแวดล้อมด้านไอทีเดิมขององค์กรได้ บริการต่างๆ บน Microsoft Azure สามารณเลือกใช้ ได้แก่ การให้บริการ App การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานบน Azure ทำได้โดยใช้กาษาที่หลากหลายผ่านชุดเครื่องมือ และ เฟรมเวิร์กต่างๆ ภาษาต่างที่รองรับ เช่น Java , PHP , . NET การใหับริการ Compute เพื่อการลร้างเครื่องเวอร์ชวล (Virtual…