ISSP Internet Data Center Standard

ISSP Internet Data Center Standard

บริการ Internet Data Center Standard อาคาร กสท บางรัก ที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล ช่วยลดภาระในการลงทุนด้านพื้นที่ และบุคลากรที่ผู้ใช้บริการสามารถไว้วางใจได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ และโครงสร้างพื้นฐานอันทันสมัย เช่น ระบบปรับอุณหภูมิ ระบบสำรองไฟ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมผู้ดูแลตรวจสอบระบบตลอด 24 ชั่วโมง

Remark:

  • Not include Switch
  • This price not include VAT
  • บริการสำรองข้อมูลจาก ISSP (b•back & Re Lite): 7 Copy 7 days, 4 Copy 4 Weeks