Thai WPS

ผู้ใช้มากกว่า 2,300 ล้านคนทั่วโลก ทางเลือกในการใช้โปรแกรมเอกสารที่ดีที่สุด ทางเลือกใหม่ของความฝันที่เป็นจริงได้ เพราะข้อจำกัดเรื่องงบประมาณหรือพันธะผูกพันจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เมื่อคุณสามารถเป็นเจ้าของโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับออฟฟิศ โปรแกรมที่ประกอบไปด้วยการใช้งานที่ครบครัน ทั้ง Writer, Presentation และ Spreadsheets ใช้งานได้สะดวกสบาย ด้วยเครื่องมือในการเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ PDF ที่ตอบรับทุกความต้องการ PRODUCT Thai WPS Office โปรแกรมสำหรับงานเอกสารที่ดีที่สุด  Writer Presentation Spreadsheets WRITER ตัวเลือกใช้งานหลากหลาย ทั้งจัดรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า และการเปลี่ยนรูปแบบ เครื่องมือสำหรับจัดหน้าตัวอักษรและรูปภาพมีให้เลือกมากมาย ป้องกันการเข้าถึงและแก้ไขไฟล์ บันทึกไฟล์ได้ทั้ง .doc, .docx หรือ .txt สามารถเปรียบเทียบเอกสารหลายไฟล์ได้ในครั้งเดียว เปลี่ยนแปลงระยะขอบกระดาษหรือระยะห่างพื้นที่ด้วยเครื่องมือ Paragraph ทำงานร่วมกันได้ทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลง การตรวจคำผิด และการแสดงความคิดเห็น   PRESENTATION ใช้งานง่าย มีการใช้งานตัวอักษร ย่อหน้า และรูปทรงต่างๆ มีเทมเพลทให้เลือกหลายแบบ เพิ่มเติมบันทึกได้ในหมวดการนำเสนอ สร้างแอนิเมชันเพื่อเพิ่มลูกเล่นความเคลื่อนไหว เลือกส่งออกได้ทั้งไฟล์หรือโฟลเดอร์ บันทึกไฟล์ได้ทั้ง .ppt,…