Xi Frame: Simplify the VDI
Experience on Nutanix
Enterprise Cloud and Public
Clouds

Key Benefits

• Xi Frame ช่วยลดต้นทุนสำหรับองค์กร
ที่มีผู้ใช้งานไม่มากนัก หรือต้องการลดต้น
ทุนความยุ่งยากในการทำ Virtual
Desktop ด้วยความสามารถในการ
ทำงานบน AWS และ Azure ทำให้องค์-
กรสามารถจ่ายเพียงเท่าที่ใช้

• Xi Frame สามารถรองรับการติดตั้งบน
แพลตฟอร์ม Nutanix Enterprise
Cloud ซึ่งทำให้ IT สามารถเลือกสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้ไม่ว่า
จะเป็น Private หรือ Public Cloud

• ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยที่สุด สามารถติด
ตั้งกับผู้ใช้งานมากกว่า 10,000 users
โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ทำให้ VDI
เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

• มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยให้
การทำงานของผู้ใช้งานและข้อมูลมีความ
ปลอดภัยสูงสุด

ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม Digital Workspace ช่วยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่น เครื่องมือต่างๆและบริการระบบสารสนเทศขององค์กรได้จากอุปกรณ์ปลายทางที่หลากหลาย เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่า Digital Workspace เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญขององค์กรในการก้าวไปยัง Digital Transformation ให้ประสบผลสำเร็จ หากแต่ว่าโซลูชั่น Digital Workspace นั้นไม่ได้ถูกสร้างมาได้เทียบเท่ากันทุกแบรนด์ และด้วยการเข้าใช้งานที่สะดวกสบายขึ้นย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นเช่นกัน 6 ปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของ Digital Workspace คือ ความง่าย การปรับขยาย ความเร็วความปลอดภัย ความประหยัด และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ในขณะเดียวกันความยุ่งยากซับซ้อนต้นทุน และการเลือกใช้โครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น On-Premise หรือ Public Cloud ก็เป็นความท้าทายที่องค์กรจะต้องเผชิญจากประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน Nutanix มีความเชี่ยวชาญการทำ End-User Computing (EUC) และ Virtual Desktop Infrastructure โดยมีลูกค้าที่ใช้งาน VDI และ EUC มากกว่า 2,500 รายทั่วโลกบนแพลตฟอร์มที่ทรงพลังอย่าง Digital Workspace และวันนี้ด้วย Nutanix Xi Frame โซลูชั่น Digital Workspace ที่มาในรูปแบบ Desktop as a Service (DaaS) จะทำให้องค์กรต่างๆสามารถสร้างและจัดการ Desktop ของผู้ใช้งานได้ง่ายๆ ผ่านเพียงหน้าจอเดียว

XI FRAME 101
Nutanix Frame เป็นโซลูชั่น VDI เต็มรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของผู้ใช้งานภายในองค์กรซึ่งที่มีสภาพแวดล้อมการใช้งานกราฟฟิกโดยเชื่อมต่อแบบ Wirelessด้วย Frame องค์กรสามารถสร้างและให้ผู้ใช้งานเข้าถึง Windows หรือ Linux แอพพลิเคชั่น และ Desktop ของตนเองได้ผ่านทาง Web Browser เช่น Chorme, Safari, Firefox, Edge และ Internet Exploer Frame สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วโดยสามารถเลือกติดตั้งบน Public Cloud เช่น AWS หรือ Azure หรือจะติดตั้งบน Nutanix Enterprise Cloud Platform ที่ทำงานอยู่บน AHV ได้เช่นเดียวกัน ทำให้กำจัดอุปสรรคสำคัญในเรื่องความยุ่งยากซับซ้อนของการติดตั้งดูแล VDI ในอดีตไปได้

5 STEPS TO VIRTUAL DESKTOP FREEDOM
องค์กรสามารถติดตั้งและปรับขยาย Virtual Desktop ทั้งบน Private และ Public Cloud ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

AUTHORIZE YOUR USERS
Frame รองรับการทำงานร่วมกัน Identity Provider และ Identity and Access Management ชั้นนำได้มากมาย เช่น AD, OKTA เป็นต้น
BRING YOUR APPS
Frame รองรับ Windows หรือ Linux แอพพลิเคชั่นทั้งหมด รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่ต้องการGPU ด้วยเช่นกัน
CONNECT YOUR FILES
Frame รองรับการเชื่อมต่อกับ Cloud Storage Services ชั้นนำเช่น OneDrive, Dropbox,Google Drive, Box เป็นต้น
DELIVER TO YOUR END-USERS
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือ Desktop ของตนผ่านทาง Web Browserบนอุปกรณ์ใดๆ จากทุกที่