เงื่อนไขการรับสิทธิ์ที่ SME Easy Application

  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SME ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เข้ามาใช้บริการแอปพลิเคชั่น SCB Easy ในเมนู SME Service เท่านั้น
  2. ลูกค้าต้องกดปุ่ม “ใช้สิทธิ์” เพื่อรับ Promotion Code
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  5. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ใช้ ต่อ 1 รอบบิล
  6. ระยะเวลาการรับสิทธิ์ 17 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2562 หรือจนกว่าสิทธิ์ดังกล่าวจะหมด
  7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร/บริษัทกำหนด

  เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ที่ ISSP

  1. นำรหัสโปรโมชั่นหรือ Promo Code ที่ได้รับทาง SMS แจ้งทางโทรศัพท์ 02-033-0999 หรืออีเมล webmkt@isp-thailand.com เพื่อใช้สิทธิ์ส่วนลด
  2. สิทธิ์นี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้
  3. กรณีต้องการสอบถามการใช้งานติดต่อ Call Center โทร 02-033-0999 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.
  4. ราคาสินค้าหรือบริการ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  5. ทางบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. สิทธิ์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
  7. สิทธิ์นี้ไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์นี้ให้ผู้อื่นได้
  8. หมดเขตการใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562