Project Online

นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ

การจัดการประสิทธิภาพของโครงการ ทรัพยากร และพอร์ตโครงการ ด้วย Microsoft Project & Portfolio Management (PPM) เครื่องมือการวางแผนที่รวมเข้าด้วยกันช่วยให้คุณสามารถติดตามโครงการและรักษาความเป็นระเบียบอยู่ตลอดเวลา

 

การจัดการโครงการMicrosoft PPM

ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการโครงการได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตที่มีอยู่ภายใน เครื่องมือการจัดกำหนดการที่คุ้นเคย และการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยให้ตัวจัดการโครงการและทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการพอร์ตโครงการ

ประเมินและปรับพอร์ตโครงการให้เหมาะสมเพื่อให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มและรับผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ การรวมอย่างราบรื่นกับ Power BI มอบการวิเคราะห์ขั้นสูง รายงานที่มีอยู่ภายในช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันได้

 

การจัดการทรัพยากร

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีใช้งานทรัพยากร และทำงานร่วมกันโดยการใช้เครื่องมือที่รวมเข้าด้วยกัน ด้วยงานง่ายๆ และการจัดการเวลา ให้ทีมสามารถทำการอัปเดตจากที่ใดก็ได้ ทำให้สามารถควบคุมบริหารได้ดีขึ้น