Private Cloud by ISSP

เป็นการทำงานและให้บริการบน Computer Servers ที่มีระบบเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทำงานผ่านเครือข่าย Networks
ที่เป็นของผู้ใช้บริการ Cloud Service เอง หรือเปิดให้ใช้เฉพาะผู้ใช้บริการรายนั้นส่วนตัว

 

การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Private Cloud

ไม่ว่าจะติดตั้งอยู่ในองค์กรหรือฝากไว้ที่ผู้ให้บริการก็ตาม ผู้ใช้บริการ สามารถใช้งานทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจำ ซีพียู พื้นที่และรวมไปถึงในเรื่องประสิทธิภาพของเครือข่ายไม่ต้องแชร์ แบนด์วิธกับองค์กรอื่น รวมถึงการแก้ปัญหาสามารถทำได้คล่องตัวเพราะ เป็นแบบ “Stand-alone” และยังมีข้อได้เปรียบต่างจากการติดตั้งระบบ แบบ on-premised ทั่วไปตรงที่สามารถ Scale up-down หรือ Scale out ได้ตามต้องการ แต่ยังคงคุณสมบัติของระบบ Cloud ในเรื่อง การลงทุนค่าใช้จ่ายจะถูกกำหนดตามทรัพยากรที่เตรียมไว้ โดยประเมิน จากความต้องการของโซลูชั่นที่จะนำไปใช้งานเท่าที่จำเป็น ณ ปัจจุบัน สามารถบริหารจัดการแต่ละ Business Unit เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน การใช้งานได้อย่างเต็มที่

Private Cloud เหมาะกับองค์กรธุรกิจที่เน้นระบบความปลอดภัยสูงและต้องการความเป็นส่วนตัว

 มีแอพพลิเคชั่นสำคัญต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยขององค์กร

 ต้องการมี Server รวมถึงมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขององค์กรเอง สามารถแบ่ง workload ของแต่ละงานออกไปแบบยืดหยุ่นเพิ่ม ขยายได้

 มีการจัดสรร Server เพื่อใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่แตกต่างกันหรือทดสอบระบบใหม่บ่อยมีการ configured แบบพิเศษหรือเฉพาะทางแตกต่างจากpublic cloud ทั่วไป

 


  

 

นอกจากนี้แล้วยังมีการใช้งานทรัพยากร Cloud ให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ที่เรียกว่า Hybrid Cloud เป็นการนำ Private Cloud
และ Public Cloud มาผสมผสานการทำงานแบบ Automation ได้เป็นหนึ่งเดียว

  

ISSP มีทีม Professional Services ที่ช่วยให้คำปรึกษา
และออกแบบ Solution Hybrid Cloud ให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด

  

Solutions & Consultancy DeliveryAssessment and Components
การประเมินความต้องการและความเหมาะสมให้กับลูกค้า

 Design and Planning
การออกแบบและวางแผนงานอย่างถูกต้องและชัดเจน

 


 

Implementation & Project Management
การเตรียมการและบริหารจัดการโครงการ

 Pilot test and evaluation
การทดสอบสภาพแวดล้อมเบื้องต้นและประเมินผล

 Full Migration
การโยกย้ายระบบเพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 


  

• Ready to helps Enterprise IT          • Delivering more business value faster          • Spending less on IT infrastructure
• Maintain a secure, compliant environment           • Fielding both new applications and evolving legacy applications

  
“ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน และการดูแลอย่างเหนือระดับ”
ISSP พร้อมให้คำแนะนำและการบริการที่มีคุณภาพให้กับคุณลูกค้า ตลอด 24 ชม.เบอร์โทร : 02 033 0999