ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ

“Empowering your workforce to work Efficiency with Office 365 – showcase”

บริษัท ISSP ขอเชิญลูกค้าที่ใช้งาน Office 365 มาร่วมงานสัมมนาเพื่อให้ใช้งาน Office365 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Empowering your workforce to work Efficiency with Office 365 – showcase

ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ตึก CRC ชั้น 38 Office Microsoft Thailand

ลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/forms/mbg8j3zkTb3ZQEvw1