Nutanix Flow

    ระบบ Network ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมต่อ และติดต่อสื่อสารของระบบสารสนเทศ ในองค์กร ความยุ่งยากซับซ้อนของแอพพลิเคชั่นในปัจจุบันถูกผลักดันจากการเติบโตของเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมเช่น Cloud และ SaaS ทำให้การมองเห็น, เข้าถึง และการวิเคราะห์ระบบเครือข่ายที่ง่ายเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆต้องการ

    Nutanix Flow เป็นโซลูชั่นที่อยู่บนพื้นฐานของ Nutanix Enterprise Cloud Platform ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการด้าน Network & Security ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็น และเข้าใจระบบเครือข่ายพื้นฐานที่เชื่อมต่ออยู่, ปกป้องแอพพลิเคชั่นที่ทำงานจากภัยคุกคาม รวมถึงการสร้างระบบออโตเมชั่นสำหรับ Network ขององค์กร

    Flow ผสานการทำงานกับ Nutanix Enterprise Cloud OS และ Nutanix AHV Virtualization อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ Flow ช่วยองค์กรติดตั้ง Software-Defined Virtual Network ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องพึ่งพาโซลูชั่นจากภายนอกซึ่งเป็นภาระในการบริหารจัดการเพิ่มเติม

 Key Benefits

• Application Firewall ในระดับ Virtual Machines
• ไม่ต้องติดตั้งซอฟท์แวร์เพิ่มเติม และบริหารจัดการบนหน้าจอเดียวกันกับ Nutanix Enterprise Cloud OS ผ่านทาง Prism Central
• รองรับการทำงานได้ในสภาพแวดล้อมของ Network ทุกๆ Topology
• สร้างการมองเห็นความสัมพันธ์ตั้งแต่แอพพลิเคชั่น, VMs ไปจนถึง Network
• สามารถยับยั้งการกระจายตัวของภัยคุกคามที่มาทาง Network ได้
• สามารถกำหนดนโยบายของ Change Management ตาม VM Lifecycle ได้
• สามารถขยายขีดความสามารถของฟังก์ชั่นการทำงาน โดยทำงานร่วมกับ 3rd Party Network Inspection & Policy ได้

Application Visualization

การที่จะกำหนดนโยบายด้าน Network และ Security ที่เหมาะสมถูกต้ององค์กรจำเป็นที่จะต้องมองเห็น และเข้าใจพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของแอพพลิเคชั่น และ VMs ต่างๆอย่างสมบูรณ์ Nutanix Flow ตระเตรียม และแสดงข้อมูลของการติดต่อสื่อสารระหว่าง VMs ต่างๆในสภาพแวดล้อมที่ทำงานอย่างถูกต้องเพื่อให้องค์กรสามารถกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม

Network Isolation and Microsegmentation

Microsegmentation ช่วยกำหนด และควบคุมการติดต่อสื่อสารที่เข้า และออกของแต่ละ Virtual Machine (VM) หรือกลุ่มของ VMs ทำให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะการติดต่อสื่อสารระหว่างแอพพลิเคชั่น และ VMs ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้นที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ และป้องกันการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น และ VMs ที่ไม่ถูกต้อง หรือการโจมตีจากภัยคุกคามต่างๆในสภาพแวดล้อมของ Virtualization Nutanix Flow นั้นแตกต่างจากโซลูชั่น Firewalls ทั่วๆไป โดย Flow สามารถให้นโยบายที่กำหนดนั้นยึดโยงอยู่กับ VMs และแอพพลิเคชั่นนั้นๆ ไม่ใช่เป็นการกำหนดอยู่บน Network Segments (เช่น VLANs) หรือ Identifiers (IP addresses) โดยการคอนฟิก และบริหารจัดการสามารถทำได้บนหน้าจอของ Prism Central โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ใดๆเพิ่มเติม Service

Service Insertion and Chaining

Nutanix Flow นั้นสามารถทำงานร่วมกับ 3rd Party Software อื่นๆเพื่อขยายความสามารถด้านฟังก์ชั่นของ Virtualizaed Network ออกไป ซึ่งสามารถจะทำงานร่วมกันในรูปแบบที่เป็น In-Line หรือ Tap-Mode ได้ โดยสามารถกำหนดเฉพาะ Network Traffic ที่ต้องการ หรือครอบคลุมทั้งหมดได้ โดยสนับสนุนบริการ Network ฟังก์ชั่นพื้นฐานเช่น Firewalls, Load Balancers, Threat Detection และ Application Performance Monitoring เป็นต้น

Network Automation

นอกจากนั้น Flow ยังตระเตรียม API เพื่อให้อุปกรณ์ Network ต่างๆได้รับการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของ Virtual Machine ในสภาพแวดล้อมของ Nutanix เช่น มี VMs ที่ถูกสร้างขึ้นมา หรือลบออกไป ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงคอนฟิกกูเรชั่นบนระบบเครือข่ายของตนเองได้แบบออโตเมติก เช่น การกำหนด VLANs ให้กับ VMs ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่, อัพเดทนโยบายของ Firewall และ Load Balancer เป็นต้น