ISSP Cloud Private Service

“ระบบ Cloud ส่วนตัว เพิ่มประสิทธิภาพ Infrastructure ให้กับองค์กร”

Cloud computing แบ่งเออกเป็น 3 โมเดล ที่แตกต่างกัน การจะเลือกใช้งานโมเดลไหนนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจในระยะเวลานั้นแต่สามารถปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปใช้โมเดลที่เหมาะสมตามการขยายตัวของธุรกิจที่เปลี่ยนได้ในอนาคต

Private Cloud

– set up as a private datacenter
– Dedicated Server
– Guaranteed resource
– On-demand Scalability
– Resource Private front-end and back-end networks
– Dedicated proactive monitoring
– Fixed Cost
– “Customer Solution”

Hybrid

– comprises both private and public cloud
– run primarily on private cloud
– to accommodate spikes usage on public cloud

Public Cloud

– Configured in a public data center
– Share container server
– Non guaranteed resource
– Variable cost for additional capacity
– Insecure shared network
– No dedicated proactive support
– Variable TCO
– “Do it yourself.”

 

Private Cloud คือ

การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Cloud สำหรับองค์กรเดียวไม่ว่าจะติดตั้งอยู่ในองค์กรหรือฝากไว้ที่ผู้ให้บริการก็ตาม สามารถใช้งานทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจำ ซีพียู พื้นที่ และรวมไปถึงในเรื่องประสิทธิภาพของเครือข่ายไม่ต้องแชร์แบนด์วิธีกับองค์กรอื่น รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ สามารถทำได้คล่องตัวเพราะเป็นแบบ “Stand-alone”และยังมีข้อได้เปรียบจากการที่ติดตั้งระบบที่เป็น on-premised ทั่วไปตรงที่สามารถขยายทรัพยากรได้ตามต้องการ โดยคุณสมบัติของระบบ Cloudในเรื่องการลงทุน ค่าใช้จ่ายจะถูกกำหนดตามทรัพยากรที่เตรียมไว้ โดยดูจากความต้องการของโซลูชั่นที่จะนำไปใช้งาน ดังนั้นการสร้างระบบจึงมีเรื่องระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ไม่สามารถที่จะส่งมอบหรือเปิดใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเหมือน public cloud

1. Private Cloud Service at ISSP site 2. Private Cloud Service at Customer site
คือ ให้บริการระบบ Private Cloud สำหรับลูกค้า ติดตั้งอยู่ ISSP IDC อัตราค่าบริการเป็นแบบรายเดือน(เป็นรูปแบบบริการ) ประกอบด้วยบริการระบบ Private Cloud บน Microsoft Platform หรือ vmware platform เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการ Virtual Machine ได้เอง ติดตั้ง License ลิขสิทธิ์สำหรับ private cloud และ Windows Server สำหรับ Virtual Machine บริการ ดูแลบริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรในระดับ Hypervisor และดูแล Hardware Private (Private Cloud Manage Service) บริการพื้นที่สำหรับ Private Cloud(Co-location) ที่ ISSP IDC มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่อง Network และ Hypervisor ให้ คือ ให้บริการระบบ Private Cloud สำหรับลูกค้าที่องค์กรของลูกค้าเองอัตราค่าบริการเป็นแบบรายเดือน (เป็นรูปแบบบริการ) ประกอบด้วยบริการระบบ Private Cloud บน Microsoft Platform เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการ Virtual Machine ได้เอง ติดตั้ง License ลิขสิทธิ์สำหรับ private cloud และ Windows Server สำหรับ Virtual Machine บริการ ดูแลบริหารจัดการ และ จัดสรรทรัพยากรในระดับ Hypervisor และ ดูแล Hardware Private(Private Cloud Manage Service) ISSP มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล Hypervisor ให้

 

ข้อดีของ Private cloud

  • Set up as a private datacenter
  • Guaranteed resource
  • Customer Solution
  • Dedicated Server
  • On-demand Scalability
  • Dedicated proactive monitoring
  • Resource Private front-end and back-end networks

เหมาะกับงาน หรือ องค์กร แบบไหน?

ธุรกิจที่เน้นระบบความปลอดภัยมากต้องการความเป็นส่วนตัวมีการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่สำคัญหรือมีความเสี่ยงสูงถ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรหรือธุรกิจที่มีติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของตนเองรวมถึงมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและต้องการความยืดหยุ่นในทำงาน เพื่อใช้ช่วยในการแบ่ง Workload ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ออกไปการทำงานระหว่างเซิร์ฟเวอร์เพื่อแบ่ง หรือมีการติดตั้งเพื่อใช้งานโปรแกรมประยุกต์ใหม่บ่อยๆต้องการ resource จำนวนมาก และมีการ configured แบบพิเศษ หรือ เฉพาะทางแตกต่างจาก public cloud ทั่วไป

เลือกใช้ Provate Cloud แบบไหนดี?