พนักงานบัญชีและการเงิน 2 อัตรา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ชาย – หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี หรือการเงิน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

รับสมัครงานผ่านทาง E-mail

 • augchara@isp-thailand.com
 • narumol@isp-thailand.com

ข้อมูลติดต่อ

 • คุณอัจฉรา โทร 02-033-0999 ต่อ 9843
 • คุณนฤมล โทร 02-033-0999 ต่อ 9841