งานสัมมนา Moving to the Future of Hyperconvergence

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทาง ISSP ร่วมกับบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) และ บริษัท นูทานิค (ประเทศไทย) ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Moving to the Future of Hyperconvergence : Nutanix Enterprise C loud Platform” ขึ้นให้กับคุณลูกค้า เพื่อช่วยทำให้ระบบของลูกค้ามีการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้น และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตด้วยเทคโนโลยี Hyperconverged