Inspur Platform for HCI Nutanix Hyperconverged

Inspur Advanced hardware เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับ Nutanix Enterprise Cloud OS ซึ่งรองรับเทคโนโลยีไฮเปอร์คอนเวอร์เจนซ์ระดับแนวหน้า

เพิ่มการใช้งานและประสิทธิภาพด้านไอที ด้วยการรวมทรัพยากรที่มีประสิทธิ์ภาพที่เหนือชั้นด้วยอุปกรณ์ Hardware ที่ร่วมกันออกแบบเพื่อเทคโนโลยีของ Nutanix

i24 Server for HCI

i24-Server-for-HCI

NF5280M5 Server for HCI

NF5280M5-Server-for-HCI