Nutanix Flow

Nutanix Flow     ระบบ Network ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมต่อ และติดต่อสื่อสารของระบบสารสนเทศ ในองค์กร ความยุ่งยากซับซ้อนของแอพพลิเคชั่นในปัจจุบันถูกผลักดันจากการเติบโตของเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมเช่น Cloud และ SaaS ทำให้การมองเห็น, เข้าถึง และการวิเคราะห์ระบบเครือข่ายที่ง่ายเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆต้องการ     Nutanix Flow เป็นโซลูชั่นที่อยู่บนพื้นฐานของ Nutanix Enterprise Cloud Platform ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการด้าน Network & Security ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็น และเข้าใจระบบเครือข่ายพื้นฐานที่เชื่อมต่ออยู่, ปกป้องแอพพลิเคชั่นที่ทำงานจากภัยคุกคาม รวมถึงการสร้างระบบออโตเมชั่นสำหรับ Network ขององค์กร     Flow ผสานการทำงานกับ Nutanix Enterprise Cloud OS และ Nutanix AHV Virtualization อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ Flow ช่วยองค์กรติดตั้ง Software-Defined Virtual Network…